Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 Η γλώσσα είναι η έκφραση της ζωής μας, η προσωπικότητα και η φύση μας, η ελευθερία και η ουσιαστική καταξίωση του ανθρώπου. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο του σήμερα με το αύριο, τη συναισθηματική και λογική ένωση του παρόντος με το παρελθον.