Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΔΟΚΙΜΙΟ – ΑΡΘΡΟ)


Η περίληψη είναι μια προσωπική δημιουργία
που σέβεται το πνεύμα του συγγραφέα.
Γι’ αυτό και πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα.

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος, αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου με το οποίο επιδιώκονται :