Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος