Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ - Προσδιορισμός εννοιών


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
Προσδιορισμός εννοιών
Κατανάλωση: η διαδικασία αγοράς αγαθών προκειμένου να καλυφθούν οι βιοποριστικές ανάγκες του ανθρώπου και περαιτέρω οι ανάγκες για ποιότητα ζωής.