Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Σκηνές απόγνωσης στην Ελλάδα του Μνημονίου

συν - οδοιπορία: Αυξάνεται η εξάρτηση των εφήβων από το internet

συν - οδοιπορία: Είκοσι απορίες που δεν έχουν ακόμα λυθεί. (!!)

Αναλφάβητος ένας στους δέκα Έλληνες - NEWS247