Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ


(…) Καθώς, αποµακρύνεται ο έφηβος ψυχολογικά – συναισθηµατικά από την ώριµη γενιά, που µέχρι τώρα τον κρατούσε από το χέρι, προσπαθεί να σταθεί µόνος του, ανεξάρτητος, χειραφετηµένος, ελεύθερος λέω προσπαθεί, αλλά το νιώθει ότι δεν µπορεί, γιατί το καταλαβαίνει πως η χειραφέτηση χωρίς οικονοµική ανεξαρτησία είναι ουτοπία, είναι κάτι αδύνατο.