Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. (Διαδίκτυο-Κινητό)

 
Oδηγός για την
ασφαλή χρήση του
Διαδικτύου και του
κινητού τηλεφώνου
από παιδιά
και εφήβους.

«Τα θεμέλια για την ορθή χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά μπορούμε να τα xτίσουμε εμείς, οι γονείς. Δεν είναι αρκετό να βάζουμε κανόνες και περιορισμούς για την προστασία τους. Είναι σημαντικό να έχουμε καλή σχέση και επικοινωνία με τα παιδιά μας. Θα πρέπει να είμαστε κοντά τους, να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε υπεύθυνους πολίτες στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία.