Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Επιστήμη και ευθύνη


ΚΕΙΜΕΝΟ
Επιστήμη και ευθύνη
{...}Δεν είναι μόνο οι κυνικοί «θεωρητικοί» που πάσχουν από ηθικήν αναλγησία, ούτε οι υψηλής στάθμης και πανύψηλου εισοδήματος «επιστήμονες-τεχνικοί», όσοι προσφέρουν (χωρίς φειδώ και χωρίς αιδώ) τη φαιά ουσία των εγκεφάλων τους στα μυστικά εργαστήρια των επιτελείων, που ισχυρίζονται ότι αυτοί σαν «ερευνητές» ό,τι έχουν να πράξουν είναι «να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους»

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
 Επιστήμη είναι η ορθολογική και μεθοδική έρευνα της πραγματικότητας και ταυτόχρονα η συστηματική οργάνωση της γνώσης που προκύπτει από την έρευνα αυτή, άρα η επιστήμη είναι παραγωγή καινούργιας γνώσης και έγκυρη παρουσίασή της.