Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Η γενιά του εφήμερου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΟΥ

Αξίζει να μιλάς με νέους, ειδικά με τους σημερινούς, που ελάχιστα πια θυμίζουν τις πρώτες γενιές της μεταπολίτευσης, με τα παχιά λόγια και τις ασθενικές πράξεις.