Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 15, 2011

Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο

Εικόνα
Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο  Επιστημονικό κείμενο είναι αυτό που πραγματεύεται φαινόμενα της ζωής (φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά, ψυχικά κτλ.) με τρόπο ορθολογικό. Aκoλoυθεί δηλαδή τους κανόνες που διέπoυν κάθε σοβαρή επιστημονική εργασία, όπως η παρατήρηση, το πείραμα, η τεκμηρίωση των υποθέσεων κ.ά.
Τα Χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου Α. Ως προς το περιεχόμενο     1. Λόγος περιγραφικός Αν ο συγγραφέας παρουσιάζει απλώς τα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη (το «φαινόμενο του θερμοκηπίου»), ο λόγος του είναι περιγραφικός. Περιγράφειαπρόσωπα και ουδέτερα ένα φαινόμενο ή ένα γεγονός. Εκθέτει τα δεδομένα που προκαλούν τον επιστημονικό προβληματισμό. Παρουσιάζει τις απόψεις που διατυπώνονται, με σκοπό να δώσει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη, κατά το δυνατόν, εικόνα του θέματος που πραγματεύεται.
2. Λόγος ερμηνευτικός Αν ο συγγραφέας εξηγείπώς προκαλείται το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», δηλαδή ποιες είναι οι αιτίες του, τ…

Η Πειθώ στη διαφήμιση

Εικόνα
Διαφήµιση είναι η τέχνη να σηµαδεύεις το κεφάλι και να πετυχαίνεις το πορτοφόλι.                Βανς Πάκαρντ

Κάθε διαφηµιστικό µήνυµαεκµεταλλεύεται τη δύναµη της γλώσσας και τη δύναµη της εικόνας. Με τα µέσα αυτά, µια διαφήµιση έχει σκοπό: