Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 23, 2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Εικόνα
Εισαγωγικά: Για την ανάπτυξη μιας παραγράφου πρώτιστα απαιτείται η συγκέντρωση επαρκούς  και έγκυρου υλικού, με το οποίο θα υποστηριχθεί πειστικά η θεματική πρόταση. Αξίζει ακόμη να παρατηρηθεί ότι στη διαδικασία της παραγραφοποίησης δεν πρέπει να υπάρχει αυτοσχεδιασμός αλλά προσχεδιασμός,