Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 8, 2011

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΔΟΚΙΜΙΟ – ΑΡΘΡΟ)

Εικόνα
Η περίληψη είναι μια προσωπική δημιουργία που σέβεται το πνεύμα του συγγραφέα. Γι’ αυτό και πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα.
Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος, αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου με το οποίο επιδιώκονται :