Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 12, 2014

ΜΜΕ και άσκηση εξουσίας

Εικόνα
[...] Ως γνωστό έχουμε τρεις εξουσίες στο πολίτευμά μας: την εκτελεστική, τις δημόσιες υπηρεσίες του Κράτους, τη νομοθετική, τη Βουλή, και την ελεγκτική, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.