Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 9, 2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η σύγκρουση των δύο γενεών

Εικόνα
ΚΕΙΜΕΝΟ

Η εφηβική ηλικία είναι η ηλικία της κρίσης, των συγκρούσεων και των προβλημάτων εξαιτίας των ψυχοσωματικών αλλαγών και των κοινωνικών απαιτήσεων,