Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 9, 2016

Κύμα εθελοντισμού

Εικόνα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το Χάρτη για την Εθελοντική Εργασία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι όροι Εθελοντική Δράση και Εθελοντική Συμβολή αναφέρονται σ’ εκείνα τα έργα και τους ρόλους, που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους, δίχως οικονομικό αντίκρισμα, για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εικόνα

Βία και φανατισμός στα γήπεδα και ο λόγος της Εκκλησίας

Εικόνα
Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα μάγουλά σου. Από κει και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος
Ο νέος δε μαθαίνει να συζητά σήμερα, καθώς στο σχολείο αντιμετωπίζει είτε έναν μονόλογο που σκοπό έχει την παράδοσημιας εξοντωτικής ύλης, είτε δε συναντά εύκολα εκπαιδευτικούς που τον βοηθούν να αυτενεργεί.